Despre comisiile Sfântului Sinod şi denumirile acestora, art.15 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române precizează următoarele:

Art. 15 – (1) Pentru studierea şi formularea propunerilor asupra problemelor ce urmează a se supune deliberării, Sfântul Sinod alege, dintre membrii săi, 4 comisii sinodale.
(2) Fiecare comisie este prezidată de un mitropolit şi are un raportor. Ceilalţi mitropoliţi sunt copreşedinţi ai comisiilor în care sunt repartizaţi de Sfântul Sinod.
(3) Comisiile Sfântului Sinod sunt:
a. Comisia pastorală, monahală si socială,
b. Comisia teologică, liturgică si didactică,
c. Comisia canonică, juridică si pentru disciplină,
d. Comisia pentru comunităţi externe, relatii interortodoxe, intercreştine şi interreligioase.
(4) Sfântul Sinod decide dacă o problemă trebuie examinată în comun de două sau mai multe comisii.
(5) Pentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfântul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte şi ierarhi din alte comisii şi pot fi cooptaţi profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialişti în domeniul abordat, după modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfinţilor români.

Atribuţiile comisiilor Sfântului Sinod sunt înscrise în art.40-52 din Regulamentul Organismelor Centrale din Patriarhia Română, cu modificările ulterioare din anii 1997 şi 1998 şi, dintre cele mai semnificative, menţionăm pe următoarele:

a. Comisia pastorală, monahală şi socială:

b. Comisia teologică, liturgică şi didactică:

c. Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină:

d. Comisia pentru comunităţi externe, relaţii interortodoxe, intercreştine şi interreligioase: