Ce se pictează într-o biserică ortodoxă?

Conform Erminiei picturii bizantine, ansamblul pictural al unui lăcaş de cult ortodox constituie un tot unitar, determinat de funcţionalitatea şi simbolismul fiecărei părţi componente a bisericii. Indiferent de mărimea spaţiului pictural, sunt obligatorii şi aproape nelipsite următoarele scene şi chipuri.

În altar se reprezintă Maica Domnului, ca rugătoare pentru creştini, şi Sfinţii Ierarhi, autori ai celor trei liturghii ortodoxe. Spaţiul care ne atrage cel mai mult privirea este iconostasul sau tâmpla, ale cărei scene şi chipuri sfinte sunt fixate de tradiţie. Pe acest perete despărţitor între altar şi naos sunt înfăţişate mai multe rânduri de icoane. Începând de jos în sus, pe primul rând sunt icoanele numite împărăteşti, ale Mântuitorului Hristos şi Maicii Domnului. În stânga icoanei Mântuitorului, în acelaşi rând, este icoana hramului bisericii, adică a sfântului căruia îi este dedicat lăcaşul de cult şi care este ocrotitorul lui. În dreapta icoanei Maicii Domnului se află icoana unuia sau unora dintre sfinţii care se bucură de o cinstire deosebita în zona respectivă sau unul dintre cei mai însemnaţi sfinţi ortodocşi. Pe uşile diaconeşti sunt zugrăviţi arhanghelii sau sfinţi militari, iar pe uşile împărăteşti se reprezintă, de regulă, scena Bunei Vestiri, încadrată de cei patru evanghelişti. În spaţiul de sub icoanele împărăteşti, se zugrăvesc scene din Vechiul Testament care au legătură cu slujirea sarcedotală de la altar.

Al doilea rând de icoane de pe catapeteasmă reprezintă, de regulă, 12 dintre cele 14 mari sărbători numite împărăteşti, în cinstea Mântuitorului Hristos şi a Maicii Domnului, având în centru Cina cea de Taină.

În registrul următor sunt înfăţişaţi cei 12 sfinţi apostoli, având în mijloc pe Măntuitorul. Mergând în sus, rândul următor de icoane este cel rezervat proorocilor Vechiului Testament. Sunt infătieati 12 prooroci, având în centră icoana Maicii Domnului cu pruncul în braţe. Deasupra acestui ultim rând de icoane se află sfânta cruce, pe care este înfăţişat Mântuitorul răstignit. De o parte a crucii este înfăţişată icoana Maicii Domnului, iar de cealaltă a Sf. Ioan Evanghelistul, de dimensiuni mai mici.

În naos ne atrage atenţia în mod deosebit turla care are în bolta sau calota ei sferică icoana Pantocratorului, adică a Mântuitorului Iisus Hristos în calitatea sa de atotputernic, care binecuvântează şi sfinţeşte pe credincioşi şi lumea înconjurătoare. În unghiurile care leagă turla de naos se zugrăvesc cei patru evanghelişti. În cele două abside laterale ale bisericii se pictează, de regulă, Naşterea Domnului la sud şi Învierea la nord. Pe bolta sau tavanul bisericii reprezintă Botezul Domnului, Sfânta Treime sau un alt praznic împărătesc. Restul naosului înfăţişează scene din viaţa Mântuitorului, minunile şi pildele sale, sfinţii români canonizaţi de biserica noastră.

BISERICA ŞI CULT pe înţelesul tuturor” Preot Prof. Dr. NICOLAE NECULA, Editura Europartner, ISBN 973-97175-5-1